777 33 70 75

cck.rychnov@seznam.cz

Pánská 79, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

logo-hlavni

Novinky


logo-kriz

Školení První pomoci

Přidáno: 28.03.2023

Základní kurz první pomoci  

4.4. 2023

od 8:30 hodin

OBSAZENO !!! další termín chystáme

Školící místnost OS ČČK Rychnov nad Kněžnou, Panská 79, Národní dům

 cena: 550,- Kč

 Kurz je v rozsahu 4 vyučovacích hodin

teoretická část (s využitím PowerPoint prezentace)

  • správné a rychlé zhodnocení situace – jednoduché zásady první pomoci
  • bezpečnost a postup při volání záchranné služby
  • základy první pomoci v případech bezprostředního ohrožení života (tepenné krvácení, šokové stavy, bezvědomí, náhlá zástava oběhu, dušení, atd.)
  • cizí těleso v dýchacích cestách
  • křečové stavy – epileptický záchvat, febrilní křeče
  • úrazové a neúrazové stavy

praktická část

  • nácvik kardiopulmonální resuscitace na resuscitačních modelech

Během kurzu se teorie prolíná s praktickými ukázkami a následným procvičováním nabytých zkušeností při modelových situacích za použití náležitých pomůcek. Cílem kurzu není předat co nejvíce teoretických informací, ale naučit Vás jednoduše zapamatovatelné zásady první pomoci, díky kterým se budete schopni orientovat v reálné situaci.

Tento kurz je určen i pro zaměstnance firem, kteří tím splní povinnost vyplývající ze zákoníku práce (§ 102 a 103).

 

Každý účastník obdrží osvědčení o absolvování kurzu!


ZZA Doškolení

Přidáno: 28.02.2023


Aktuálně

Přidáno: 07.02.2023